Magazyn SZUM: Muzeum Reprodukcji. O Mieczysławie Szczuce opowiada Yan Tomaszewski