Wernisaż "Anty-dizajn" i nowe LINIE nr 19

 Zapraszamy w czwartek 06.09 od godz. 19, do Galerii Asymetria na otwarcie wystawy

Jerzy Lewczyński/Mikołaj Długosz Anty-dizajn

Podczas wernisażu rozkolportowane będzie nowe, wydanie art-zinu Linie. W numerze artykuł Rafała Lewandowskiego o koncepcji Anty-dizajnu, grafiki, teksty, fotografie ekipy redakcyjnej oraz debiutantów. 

Jest to już drugie akcydensowe wydanie tego ulotnego periodyku wydane dzięki wsparciu Galerii. Na razie objętościowe niewielkie ale stanowiące, być może, zapowiedź poważniejszych publikacji!  

06.09.2012 15:27:44